informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2140 znajduje się przedłożony organowi raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy znamionowej nie wyższej niż 3 MW” zlokalizowanej na działce 34/3 obręb Popowo Borowe.

informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2141 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Kątne” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanej na działce 11 obręb Kątne, gm. Nasielsk.

informacjaEuropejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się w dniach 30 maja - 5 czerwca 2019 roku, a punktem odniesienia będzie tutaj zeszłoroczny sukces, którego miarą jest 6035 działań w 34 krajach.

informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 i budowie podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 na działce o nr ewid. 2595/4 obręb ewidencyjny 141404_4.0001 położonej w Nasielsku przy ul. Elektronowej”.

uwagaWydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku apeluje:

NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ !
Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo tego, że od lat wypalania zabrania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), w której zgodnie z art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.", corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne czy przydrożne rowy.