ARiMR Nowy Portal IRZplus udostępniona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma pomóc i ułatwić rolnikom dokonywanie zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie.Więcej informacji poniżej.

 

  1. Aplikacja Portal IRZplus.

ARiMR Dla kogo 150 tysięcy złotych wsparcia ? Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 1 sierpnia 2020 będzie przyjmować wnioski o przyznanie wsparcia dla młodych rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą kto może ubiegać się o premie dla młodych rolników.

 

 

  1. Młody Rolnik 2020.

 

ARiMR Przypominamy, że 8 czerwca mija termin składania oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o płatności bezpośrednie z roku ubiegłego.

 

 

 

  1. Dopłaty 2020: ostateczny termin

krusjpg Poniżej zamieszczamy informacje Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie dotyczącą zgłaszania wypadków.

 

 

 

  1. Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

warzywa i owoce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI", która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów. Podejmując świadome decyzje i wybierając Polskie produkty, wspieramy naszych lokalnych rolników oraz przedsiębiorców, dla których czas pandemii wirusa SARS-CoV-2 jest wyjątkowo ciężki. Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz listę naszych lokalnych rolników i przedsiębiorców, których możemy wesprzeć wybierając oferowane przez nich produkty.

 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. Lista Rolników
  3. Lista Przedsiębiorców