Burmistrz Nasielska informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z tym zdjęty zostaje zakaz handlu drobiem na targowiskach w Nasielsku. Hodowców drobiu prosimy o zapoznanie się z zakazami i nakazami zawartymi w poniżej zamieszczonym rozporządzeniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 23 69 33 077, e-mail: lub osobiście: II p. pokój 201.

 

pdfRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

W dniu 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl został uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typu operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 są zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji tj. wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzń.

W celu uzyskania loginu i hasła należy złożyć Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, udostępniony jest w centrali ARiMR, siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR) w przypadku producentów rolnych do biur powiatowych lub oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę wnioskodawcy. Wnioski o nadanie uprawnień do ww. Portalu mogą składać jedynie podmioty posiadające numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR lub też ewentualnie podmioty, które ubiegają się o nadanie ww. numeru identyfikacyjnego (w tej sytuacji do wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń należy załączyć kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów złożonego do właściwego biura powiatowego).

Wniosek można składać przez cały rok kalendarzowy.

pdfWniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pdfInstrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na prośbę właścicieli psa Brosa zamieszczamy ogłoszenie dotyczące jego zaginięcia. Pies zaginął w okolicach Pniewskiej Górki. Więcej informacji na plakacie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu zabudowy wielolokatorowej (wspólnot) w Nasielsku, odbędzie się w piątek tj. 10 marca br.