kosznasmieci

Burmistrz Nasielska informuje, że Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi bardzo szczegółowe kontrole dotyczące ilości osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kontrole prowadzone są w odniesieniu do ilości osób zameldowanych na danej nieruchomości, w oparciu o ilości pobranej wody, o dane z Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej czy też inne. Kontrole dotyczą każdej nieruchomości jednorodzinnej, a także każdej nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnia i wspólnoty). Zdarza się, że mieszkanie jest wynajmowane i zamieszkuje w nim kilka osób, a zadeklarowana jest jedna osoba, albo wskazywane jest, że w mieszkaniu nikt nie zamieszkuje W takich przypadkach będzie brana pod uwagę przede wszystkim ilość pobranej wody.

Ściągalność należności za odbiór odpadów prowadzona jest w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i należności nie ulegają przedawnieniu przez okres pięciu lat wstecz. Wszystkich, którzy do chwili obecnej zapomnieli zgłosić osoby zamieszkujące, prosimy o jak najszybsze złożenie właściwej deklaracji z rzeczywistą datą wsteczną zamieszkiwania większej ilości osób. W przypadku nie złożenia właściwej deklaracji, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże większą ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zostanie decyzją naliczona wyższa stawka opłat.

Naliczenie decyzją będzie oparte o wyższe stawki opłat, takie jak są należne  przy braku segregacji, czyli do 2020 r. 18 zł od osoby, a za 2020 rok 104 zł od osoby.

Nie ulega wątpliwości, że za osoby, które nie są wykazywane w naszej gminie jako wytwórcy odpadów, koszty ponosimy my wszyscy, którzy uczciwie wnosimy opłaty. Bez wątpienia ma to również wpływ na wysokość uchwalonej opłaty 26 zł od osoby. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2021 roku  i na pewno stawka będzie zależna od ilości zadeklarowanych osób.

                                                              Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ARiMR Jeszcze tylko do końca tygodnia (31 lipca) trwa nabór wniosków na dofinansowanie programu  "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych". Wszystkich rolników posiadających grunty przeznaczone na zalesienie zachęcamy do zgłaszania sie do powiatowych biur ARiMR. Poniżej zamieszczamy szczegóły i zasady uzyskania dofinansowania.

 

 

kropla

Na prośbę Zakładu Usług Wodnych w Mławie zamieszczamy komunikat dotyczący oszczędzania wody.

Przy okazji przypominamy o możliwości pozyskania dotacji z programu "Moja woda" :http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-moja-woda/

 

 

Informujemy, że barszcze kaukaskie tj. barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego, są to rośliny bardzo niebezpieczne, gdyż zawierają parzące substancje!  W latach 50. ub. wieku rośliny zostały wprowadzone do uprawy jako rośliny pastewne w krajach bloku wschodniego.informacja1

indeks

Miło nam poinformować Państwa, że dzięki staraniom Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy kolejną dotację na ochronę powietrza w Gminie Nasielsk.

W ubiegłych latach pozyskaliśmy dotacje na wymianę kilkudziesięciu źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i naszym mieszkańcom za niewielkie wkłady własne udało się wymienić piece na gazowe, czy na biomasę oraz otrzymać czujniki CO2 (obecnie nie ma już tego programu na dotacje dla JST).  Otrzymaliśmy dotację na opracowanie PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji), dotację na opracowanie PGN (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej- dokument niezbędny do pozyskiwania funduszy zewnętrznych). Dotacje na czujniki jakości powietrza rozmieszczone w kilku punktach miasta i gminy oraz na tablicę obrazującą stan jakości powietrza w tych punktach umieszczoną na budynku Kina Niwa.

Z jakością naszego powietrza nie jest dobrze i w obecnym roku złożyliśmy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” wniosek na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.

Inwentaryzacja jest objęta pomocą finansową w formie dotacji i może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Z rozpoznania cenowego i złożonych ofert wynikało, że w przypadku naszej gminy koszt może wynieść  150 tys. zł. Na taką kwotę został złożony wniosek i taka kwota dotacji została przyznana.

Wykonanie dokładnej inwentaryzacji indywidulnych źródeł ciepła będzie kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy jakości powietrza.

Przy okazji przypominamy o możliwości uzyskania dotacji z programu „Czyste powietrze” i że obowiązuje nas uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600),zgodnie z którą min:

  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 Wydział środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich