informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

logo krusMiło nam poinformować o sukcesach odniesionych przez uczniów nasielskich szkół.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursach dotyczących tak ważnej tematyki jak bezpieczeństwo dzieci na wsi.

informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2164 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych „DĘBINKI 1” oraz „DĘBINKI 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce 23 oraz 24/2 obręb Dębinki.

 

GrafikaFBNa prośbę Centrum Rozwoju Lokalnego udostępniamy informację o ogólnopolskiej akcji proekologicznej #SegregujeMy, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych.

informacjaObwieszczenia Burmistrza Nasielska dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych TeknoAmerBlok z uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci pyłów, na działkach nr ewid. 304/1, 304/2, 305/1, 305/2 obręb Pieścirogi Stare gm. Nasielsk”.