Dotacja na wymianę pieca w 2018 roku

Gmina Nasielsk zamierza, na początku 2018 roku złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Dotychczas dotacja wynosiła 75%, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego. Regulamin programu naboru może ulec zmianie na 2018 r.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą ( kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

UWAGA:

Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy - wymagana jest kopia prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy na dotychczasowych pozwoleniach istnieją rozbieżności np. zmiana nr porządkowego nieruchomości, należy załączyć pisemne wyjaśnienia.

Jeżeli dotychczasowa instalacja gazowa jest eksploatowana do deklaracji należy dołączyć dwa ostatnie rachunki za gaz.

INFORMACJA

Osoby, które nie posiadają pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – informujemy, że termin uzyskania pozwolenia wynosi maksymalnie 65 dni.

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wszystkie osoby które planują w 2018 roku wymienić piec i skorzystać z dofinansowania na wymianę, prosimy o wypełnianie i składanie deklaracji w Urzędzie Miejskim, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk w terminie od 2 stycznia 2018 roku do 17 stycznia 2018 roku – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

Druki deklaracji dostępne są w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  – II piętro, pokój nr 201 oraz na stronie internetowej www.nasielsk.pl.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 201 lub pod numerem telefonu (23) 69 33 077.

 

pdf   Druk deklaracji
 pdf  Oświadczenie o danych osobowych
 pdf  Regulamin programu WFOŚiGW

Poniżej zamieszczamy apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce dotyczący

zabezpieczenia psów i kotów w noc sylwestrową oraz plakat.

 

pdf  Apel do właścicieli zwierząt 
pdf  Plakat

 W załączeniu przekazujemy opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii ulotkę, dotyczącą postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

pdf  ASF ulotka informacyjna

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2017r. oraz zmieniające je Rozporządzenie nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszarów powiatów warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego.

 

 pdf  Rozporządzenie Nr 20
 pdf  Rozporządzenie Nr 22

Poniżej zamieszczamy informację na temat Afrykańskiego Pomoru Świń.

 

pdf  Informacja ASF