Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego, wołomińskiego, warszawskiego zachodniego i sochaczewskiego.

 

 pdf Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Mazowieckiego

Na prośbę Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku zamieszczamy ulotkę dotyczącą składania wniosków o przyzananie płatności obszarowych na rok 2018 za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus.

 

arimr1 armimr2 

WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU W 2018 ROKU

Burmistrz Nasielska informuje, że w 2018roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór lub tylko odbiór złożonych luzem na posesjach, wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych). W związku z tym od dnia 3 stycznia 2018roku do 17 stycznia 2018 roku – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku – II piętro, pokój nr 206 oraz na stronie internetowej www.nasielsk.pl.
Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 206 lub pod numerem telefonu (23) 69 33 101.
Dotychczas dofinansowanie wynosiło 85%, a pozostałe 15% pokrywali właściciele posesji. Regulamin programu WFOŚiGW może ulec zmianie na 2018 r.
Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 pdf  

Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Jakim powietrzem oddychamy w Nasielsku to czujemy każdego dnia, szczególnie w dniach z dużą wilgotnością i dniach bezwietrznych. Nie potrzebujemy żadnych czujników żeby wiedzieć, że nasze zdrowie oraz zdrowie naszych bliskich jest zagrożone.

Narzekamy na złe samopoczucie, choroby, na koszty leczenia, ale nie dociera do nas, że np. spalanie odpadów w domowych paleniskach, to najdroższa z metod ich zagospodarowania.

Na chwilę obecną jedynym czujnikiem zapylenia powietrza zainstalowanym w Nasielsku, widocznym na mapie Polski jest czujnik zamontowany w Firmie BRIX  w Kosewie nr 134. Firma produkująca kostkę brukową w listopadzie 2017 roku, przyłączyła się do globalnej sieci czujników LookO2.

Pomiary w Nasielsku widoczne pod adresem:

http://looko2.com/heatmap.php

Zagrożenie pyłem zawieszonym w powietrzu opisywane jest głównie dwoma wskaźnikami PM2,5 oraz PM10

W Polsce dopuszczalne stężenie średnie roczne określone jest na poziomie 25 µg/m3 z poziomem docelowym od stycznia 2020 roku obniżonym do wartości 20 µg/m3.

Wskaźnik PM2,5 opisuje zawartość cząstek o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Pył PM2,5  składa się z cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. Jest to mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych; może zawierać:  metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym dioksyny. Pył zawieszony w powietrzu utrudnia wymianę gazową, podrażnia naskórek i śluzówkę. Cząstki o takim rozmiarze przenikają do krwioobiegu człowieka. Powodują wzrost ilości zachorowań na choroby układu krążenia i dróg oddechowych. Wynikiem ich działania są choroby serca, rak płuc, rak gardła i krtani. Mogą wpływać na mechanizm układu autoimmunologicznego.

Każde stężenie pyłu PM2,5 oddziałowuje niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

Na portalach Inspekcji Ochrony Środowiska GIOŚ i WIOŚ odnaleźć można informację o stężeniu pyłu PM2,5. Najbliżej Nasielska jest tylko jedna stacja automatyczna,  monitorująca stężenie pyłu PM2,5  zlokalizowana w Legionowie przy ulicach Zegrzyńskiej. Aktualne wartości stężeń pyłów dostępne są pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/measuringstation

lub pod adresem:

http://powietrze.zm.org.pl.  

Przypominamy również o obowiązującej uchwale antysmogowej dla Mazowsza:

https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/czeka-nas-wymiana-piecy-i-kominkow

oraz o możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieca: https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/modernizacja-kotlowni-2018

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Na prośbę Marszałka Województwa Mazowieckiego informujemy, że Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. nr 9600.

"Uchwała antysmogowa" obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Szczegóły dotyczące wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, o których mowa w uchwale, wynikają z treści ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – dział „uchwała antysmogowa” https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

 

pdf  Co musisz wiedzieć o uchwale antysmogowej?
 pdf Najczęściej zadawane pytania