KONKURSY EKOLOGICZNE1Uprzejmie informujemy, że kontynuując tradycję z ubiegłych lat, ogłaszamy konkurs pn. "Nasz Zielony Nasielsk" organizowany przez Burmistrza Nasielska, w trzech kategoriach:

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 23 maja 2019 r. o uzyskanych opinia co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 i budowie podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 na działce o nr ewid. 2595/4 obręb ewidencyjny 141404_4.0001 położonej w Nasielsku przy ul. Elektronowej”.

przymrozki Burmistrz Nasielska informuje, iż w związku z wystąpieniem w nocy z 15 na 16 kwietnia przymrozków na terenie naszej gminy w dniach 27 - 31 maja będą przyjmowane wnioski  o oszacowanie szkód wyrządzonych w.w. zjawiskiem.

Więcej informacji w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokoju 201, II piętro, tel.(23)69-33-077.

 

 

  1. Wniosek o oszacowanie szkód wywołanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

petals 1615849 1280W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w centrum Nasielska, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci ogólnospławnej. Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku jest posiadanie wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.

Say it with flowersNa świecie występuje ok. 20 tysięcy gatunków pszczół 🐝, a z tego niemal 500 żyje w naszym kraju! Wśród tych owadów spotkać możemy niezwykłe bogactwo form budowy ciała, sposobów odżywiania, rozmnażania czy gniazdowania. Ale wszystkie pszczoły łączy jeden zaskakujący fakt. Na każdym etapie rozwoju są one zależne niemal wyłącznie od pyłku i nektaru kwiatowego. Cecha ta, w połączeniu ze specyficzną budową ciała, wyróżnia pszczoły jako najbardziej wyspecjalizowaną grupę zapylaczy roślin.