Zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jaki jest nasz stosunek do zwierząt doskonale wiedzą pracownicy Wydziału Środowiska, gdzie trafiają informacje o porzuconych zwierzętach. A kontrole w schronisku pokazują, że zwierzęta, które tak bezgranicznie kochają swoich właścicieli,  nie zasługują na umieszczanie ich w nawet najlepszych schroniskach.

Zima to szczególnie trudny czas dla wszystkich zwierząt i winniśmy im w tym okresie szczególną opiekę.

Dlatego apelujemy:

- sprawdź stan budy czy jest  odpowiednio ocieplona - wyściel ją słomą lub kocem,

- zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się wybiegać, (ale nie luzem poza posesją, żeby nie stwarzał

   zagrożenia pogryzieniem), łańcuch nie może mieć mniej niż 5 metrów długości,

- zapewnij zwierzętom ciepłą (nie gorącą) karmę oraz wodę (pilnuj aby nie zamarzła) – to pomoże im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, naruszenie nakazów albo zakazów określających obowiązki ciążące na utrzymującym zwierzę domowe podlega karze aresztu albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, o których mowa wyżej, można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Wystawienie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu jest PRZESTĘPSTWEM, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wobec osoby uznanej za winną popełnienia przestępstwa sąd orzec może również NAWIĄZKĘ do 100 000 zł, na cel związany z ochroną zwierząt.

 

FB IMG 15154003815481247

ikona Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru żywych choinek z zabudowy szeregowej i wielorodzinnej.

 

Ostikonaatnie trzy dni zostały Kołom Gospodyń Wiejskich na złożenie sprawozdań związanych z dofinansowaniem, które otrzymały od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swoją działalność. Termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

 

 

Więcej informacji:

ikona

Zmiany od 2021 roku w gospodarce odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych
 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi uchwałami w zakresie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy i warunkami określonymi w przetargu na odbiór odpadów w 2021 roku, nieruchomości niezamieszkałe ( zakłady pracy, wszelka działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, gastronoma, sklepy itp.) do końca stycznia zostaną wyposażone w pojemniki na odbiór każdego rodzaju odpadów przez firmę świadczącą odbiór odpadów w Gminie Nasielsk.
Przypominamy, że odbiór dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, a nie dotyczy jakichkolwiek odpadów powstałych w procesie prowadzenia działalności.
"Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych czyli związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi.
Do odpadów komunalnych zalicza się również te pochodzące od innych wytwórców, ale mające charakter i skład podobny do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych".
Wszystkie pojemniki będą wyposażone w chipy, dzięki czemu będziemy wiedzieli jakie frakcje i ile odpadów trafia z każdej nieruchomości niezamieszkałej.
WAŻNE: do opłat nadal stosujemy przeliczniki odpadów na worki 120 litrowe lub 240 litrowe.
ZMIANA STAWEK: za worek o pojemności 120 litrów - koszt od 2021 r. wynosi 18,19 zł.
za worek o pojemności 240 litrów – koszt od 2021 r. wynosi 36,38zł.
Przy braku segregacji stawkę podstawową mnożymy razy cztery tj. 72,76 zł – za 120 litrów i 145,52 zł za 240 litrów.
ZMIANA STAWEK NIE WYMAGA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI – trzeba tylko dokonywać wpłat od stycznia 2021 roku według nowych stawek.
Przypominamy, że wpłaty za odpady obowiązują na podstawie ordynacji podatkowej i na podstawie tych przepisów zaległości nie przedawniają się przez okres 5 lat.
Przedsiębiorca, który nie złożył deklaracji, może być pociągnięty do opłat do 5 lat wstecz. Niestety nie można domniemywać segregacji, a ma ona wynikać z deklaracji złożonej i podpisanej przez właściciela nieruchomości, wobec czego stawki naliczane "z urzędu" wynoszą kwota podstawowa w danym roku razy cztery.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ikona

Możliwość zmniejszenia opłat za odbiór odpadów daje zagospodarowywanie odpadów BIO we własnym zakresie i wpisanie tego sposobu w deklarację. Pamiętajmy, że od stycznia 2021 roku opłata wynosi 31 zł od osoby.
W przypadku kompostowania bio wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% (np. rodzina 4 osobowa – 31 zł od osoby x 4 to daje wynik 124 złote, ale minus 15% od tej kwoty, daje nam kwotę 105,40 zł., co daje nam miesięcznie 18,60 zł oszczędności, a rocznie aż 223,20 zł. ).
Poniżej obliczenia dla różnej ilości osób:
1 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 31 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 26,35 zł.
2 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 62 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 52,70 zł.
3 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 93 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 79,05zł.
4 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 124 zł -pomniejszona o 15% do zapłaty – 105,40 zł.
5 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 155 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 131,75 zł.
6 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 186 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 158,10 zł.
7 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 217 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 184,45 zł.
8 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 248 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 210,80 zł.
9 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 279 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 237,15 zł.
10 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 310 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 263,50zł.
Niestety, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała możliwość skorzystania z ulgi wyłącznie nieruchomościom jednorodzinnym.
Drugim sposobem na zmniejszenie opłat w przyszłości jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i jest to najbardziej korzystne dla naszych kieszeni i dla środowiska.
Obecnie płacimy za tonaż wytworzonych odpadów i produkując coraz więcej, coraz więcej przyjdzie nam za odpady płacić w kolejnych latach.
Nie podchodźmy płacę więcej, żądam więcej – jest np. mniejsza częstotliwość odbioru odpadów z terenów wiejskich w chłodniejszych okresach, a stawki poszły w górę. Na pewno poszłyby jeszcze wyżej jak częściej odpady byłyby odbierane. Nie zapominajmy, że altany śmietnikowe w zabudowie osiedlowej są czasami kilkadziesiąt metrów od siebie, a mieszkańcy zabudowy wielolokalowej nie mają żadnej możliwości pomniejszenia kosztów.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejski