Poniżej zamieszczamy informację Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie skierowaną do przedsiębiorców, którzy zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz.2160) zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji.

pdf  Informacje dot. wpłat na fundusze promocji

W dniu 17 lutego br. grupa ponad 30 osób uczestniczyła w wyjeździe organizowanym przez Burmistrza Nasielska na XVIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, FERMA 2018 w Łodzi.

FERMA to jedyne targi skupione na produkcji zwierzęcej w Polsce. W tym roku w hali EXPO / MOSiR w Łodzi swoją ofertę prezentowało ponad 250 wystawców z Polski i zagranicy. Powierzchnia wystawowa tegorocznych targów to ponad 15 000 m2.

Oprócz możliwości zapoznania się  z oferta prezentowaną przez wystawców, nasi rolnicy chętnie uczestniczyli w prezentacjach na najbardziej aktualne tematy w branży hodowlanej prowadzone przez naukowców z uczelni rolniczych, z udziałem przedstawicieli  min. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Izb Rolniczych.

targi 1 3

targi 4

targi 5

targi 6

targi 7

fot. Jadwiga Szymańska

fot. Agroconsult

fot. Agroconsult

Poniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2018 r.

pdf   Ostrzeżenie 1 stopnia

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r, w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego oraz miasta stołecznego Warszawy.

 

 pdf  Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 07 lutego 2018 r.

Poniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2018 r.

pdf   Ostrzeżenie 1 stopnia