informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami w miejscowości Nasielsk”.

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pn. „„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych: „Mokrzyce 1” oraz „Mokrzyce 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 27 obręb Mokrzyce Dworskie.

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej nr 1 na działce nr ewid. 260/2 obręb Nuna.

informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej Jackowo Dworskie, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 52/4 obręb Jackowo Dworskie.

logo odpadyOd nowego 2020 roku zmianie ulega częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych - tylko z nieruchomości jednorodzinnych.