informacja srow www

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

Należy także pamiętać, że o taką pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc.  – po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 KWIETNIA wiatowy dzie ziemiJak corocznie z okazji 🌳Międzynarodowego Dnia Ziemi🌳 od 13 do 25 kwietnia br. trwała akcja NASZ CZYSTY NASIELSK, w którym to sołectwa, szkoły, przedszkola, instytucje porządkowały swoje otoczenie i miejsca publiczne.

smoke g361f2fba5 640Szanowni Mieszkańcy,


Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw.

received 3253268024907246Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski‘’ zorganizowanej w ramach obchodów Dnia Ziemi. Patronat nad akcją objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

modr

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy w Pomiechówku biuro w Nasielsku organizuje szkolenie stacjonarne nt. „Płatności w ramach działania rolno- środowiskowo- klimatycznego w roku 2022.

Termin szkolenia: 27.04.2022 r., godz. 10:00.

Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3

Szczegóły w linku poniżej oraz pod nr tel. 609 737 172