informacja srow www

31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o płatność z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWoP. Zapewni to efektywną elektroniczną komunikację między beneficjentem a Agencją, a także usprawni proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie przyspieszy wypłaty środków finansowych. Od końca sierpnia br. elektroniczne wnioski o płatność będzie można składać w ramach następujących działań:

 • 1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Portal eWoP umożliwia m.in.:

 • złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt;
 • wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt;
 • przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Nowe narzędzie jest czytelne i przyjazne graficznie, a korzystanie z oferowanych funkcji łatwe i intuicyjne.

Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

informacja srow www Poniżej zamieszczamy Komunikat dotyczący jesiennej akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które będzie przeprowadzane od 11 września do 3 października 2021r . Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

 

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości apel Wojewody Mazowieckiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń, jednocześnie przypominając wszystkim rolnikom o przestrzeganiu zasad bioasekuracji, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ASF.

 

Więcej informacji w załącznikach:

 

 

 

informacja srow www Burmistrz Nasielska zaprasza wszystkich rolników, oraz osoby interesujące się tematyką rolniczą do udziału w konkursach organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!

Więcej informacji :

 

 

 

 

Na wszystkich uczestników czekają drobne upominki, a na lauretów I, II i III miejsca wartościowe nagrody rzeczowe!!!

 

 

 

informacja srow www Informujemy, że na miesiące sierpień i wrzesień 2021 r. zostały zmienione dwa harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich - trasy nr 2 i 3. Poniżej zamieszczamy aktualne harmonogramy odbioru odpadów: