76183348 1273738189481692 4303729626284294144 n Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z  dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie planowanych polowań sanitarnych.

 

 

 

  1. Wojskowe Koło Łowieckie nr 104.

W związkopalnieku z licznymi postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego
w Warszawie, związanymi z ustaleniem opłaty podwyższonej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, udostępniamy informację prawną w tym zakresie.

 

  Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

  1. Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.
  2. Zawiadomienie o zamiarze podjecia wydobywania (piasku, żwiru) z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osób fizycznych.

informacjaNowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie 6 września 2019 roku na każdego właściciela nieruchomości, zarówno zamieszkałej, niezamieszkałej oraz letniskowej, nałożyła obowiązek segregowania odpadów.

informacjaW dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

logo odpady

 

Zmiany w gospodarce odpadami w 2020 roku

Od nowego 2020 roku zmianie ulega częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych - tylko z nieruchomości jednorodzinnych.