elektrośmieci Poniżej udostępniamy harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytoych ( elektrośmieci i małe opony samochodowe).

 

 

  1. Nasielsk Miasto - ELEKTROŚMIECI I MAŁE OPONY SAMOCHODOWE.
  2. Nasielsk Wioski - ELEKTROŚMIECI I MAŁE OPONY SAMOCHODOWE.

         indeks Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z  dnia 11 października 2019 roku w sprawie planowanych polowań zbiorowych.

 

 

 

 

  1. Wojskowe Koło łowieckie 102 "Słonka".
  2. Koło Łowieckie nr 6 ZIELEŃ.

 

 

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. pn. „Przebudowa koryta rzeki Nasielnej w km 14+800 do 14+960 o długości 160 mb w Nasielsku, gm. Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie na terenie działek nr ewid.: 1040, 1041/2, 631/1, obręb 1 Miasto Nasielsk, jednostka ewidencyjna 141404_4 Nasielsk miasto”.

SKM C454e19091712480 0001

Sprzątanie świata - Polska 2019

20-22 września 

"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

     W terminie 20-22 września odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. Tegoroczne hasło akcji brzmi "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

indeks Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2295  znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . „Budowa instalacji  fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 37 obręb ewidencyjny Pianowo Bargły położonej w gminie Nasielsk” oraz pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wniosek_pianowo_dz.18.pdf znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . „Budowa instalacji  fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 18 obręb ewidencyjny Pianowo Bargły położonej w gminie Nasielsk”.