informacja srow www

Podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 lipca 2021r. dotyczące przyjmowania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem dnia 10.07.2021r.  niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - grad. Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska oraz wniosek o oszacowanie strat, który poszkodowani rolnicy mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku do dnia 30 lipca 2021r. Więcej informacji pod numerem tel.(23) 69-33-077, lub pod adresem e-mail: .

 

informacja srow www

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze", uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.
 
Program „Czyste Powietrze" w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://portal.wfosigw.pl/ciezka-przez-wfoigw.
Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze"
 
Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze" będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
 
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od 1 lipca w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
 
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
 
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, została już uruchomiona. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie https://portal.wfosigw.pl/ciezka-przez-banki.
 
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www

Kto i na jakie zadania może skorzystać z programu „Czyste powietrze”??
 W podstawowym poziomie dofinansowania z programu mogą skorzystać beneficjenci, których dochód na osobę nie przekracza 100 tysięcy złotych (PIT-37)‼
 
W podwyższonym poziomie dofinansowania od 1 lipca 2021r ‼ osoby , których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego . nie przekracza kwoty:
a) 1 563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
( w przypadku korzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania należy pobrać stosowne zaświadczenie o dochodach z MOPS-u)‼
Z dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” można skorzystać na:
- wymianę źródła ciepła ( obowiązkowo jeżeli Beneficjent chce skorzystać z dotacji na inne cele). Źródło ciepła musi spełniać wymogi ekoprojektu.
 
Po 1 lipca 2021 r. można złożyć wniosek na dofinansowanie zakupu kotła na węgiel i na ekogroszek - pod warunkiem rozliczenia dotacji do 31 grudnia 2021r. ‼‼
- instalację źródła ciepła i zakup wyposażenia i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wymianę stolarki okiennej , drzwi zewnętrznych i bram garażowych (Uwaga‼ muszą one spełniać wymogi określone w warunkach technicznych, współczynnik przenikania ciepła U w oknach fasadowych nie większy niż 0,9 W/(m2K), w oknach połaciowych 1,1 W/(m2K), drzwiach 1,3 W/(m2K) , drzwi/bramy w garażach ogrzewanych 1,3 W/(m2K)). Wyposażenie spełniające wymagane współczynniki jest drogie, dlatego doradzamy zrobić rozpoznanie cenowe rynku.
- termomodernizację budynku ( uwaga: na stronie programu www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się kalkulator grubości izolacji – wylicza on wymaganą grubość docieplenia) – radzimy skorzystać z kalkulatora, gdyż wyliczana w programie grubość docieplenia jest najczęściej dużo wyższa niż zakłada mieszkaniec. Co może się wiązać z dużo wyższymi kosztami niż zakładaliśmy‼
 
Dla budynku oddanego do użytkowania po 2013 roku nie można skorzystać z termomodernizacji‼
- instalację fotowoltaiczną
- pompę ciepła
- kolektory słoneczne
- wykonanie audytu energetycznego – nie jest wymagany.
 
Dotacja może wynosić do 30 tysięcy złotych dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tysięcy złotych dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Obecnie jest możliwość złożenia tylko jednego wniosku ( na wszystkie planowane działania) należy więc przemyśleć co zamierzamy zrobić i co jesteśmy w stanie wykonać. Czas na zrealizowanie prac – 30 miesięcy.
Podpisany wniosek spełnia warunki umowy i traktuje się go jak podpisaną umowę z Beneficjentem.
Dotację można rozliczyć w trzech transzach – pierwsza zawsze po wymianie źródła ciepła, jeżeli wymiana była konieczna.
 
🍀Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀

czyste powietrze

Miło nam Państwa poinformować, że Burmistrz Nasielska podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utworzenie gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie którego będzie realizowane min:
 
📍 wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie z zachowaniem należytej staranności.
 
📌Punkt będzie czynny od lipca bieżącego roku 10 godzin w tygodniu.
 
📌Wizyta w punkcie może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego‼‼ tel. 23/69-33-101 lub 23/69-33-108☎️☎️,
lub mailowego: lub
 
🍀Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 🍀

informacja srow www

Zaproszenie do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Celem konkursu jest m.in. promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu na temat trzech filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu złotych zasad.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi i finansowymi.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy od 30 czerwca do 30 września br. Zapraszamy do udziału!

Regulamin i więcej informacji na temat konkursu udostępnione są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl