informacja srow www Burmistrz Nasielska zaprasza wszystkich rolników, oraz osoby interesujące się tematyką rolniczą do udziału w konkursach organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!

Więcej informacji :

 

 

 

 

Na wszystkich uczestników czekają drobne upominki, a na lauretów I, II i III miejsca wartościowe nagrody rzeczowe!!!

 

 

 

informacja srow www Informujemy, że na miesiące sierpień i wrzesień 2021 r. zostały zmienione dwa harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich - trasy nr 2 i 3. Poniżej zamieszczamy aktualne harmonogramy odbioru odpadów:

 

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

Ważna informacja dotycząca projektu uchwały antysmogowej - wprowadzenie zakazu stosowania wszelkich paliw stałych‼
 
🔴Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 
🔴Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.
 
🔴Z perspektywy czasu oraz w związku z okolicznościami, które wystąpiły od czasu podjęcia obowiązującej uchwały, jej zapisy w dotychczasowym brzmieniu są zbyt mało efektywne. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o konieczności zmiany uchwały antysmogowej.
 
‼‼ Najważniejszą zmianą planowaną do wprowadzenia od 1 lipca 2030 roku jest zakaz min w powiecie nowodworskim stosowania wszelkich paliw stałych.
 
Termin składania uwag i wniosków do dnia 16 sierpnia br‼‼.
 
Więcej informacji w linku poniżej, w tym formularz składania uwag:
Burmistrz Nasielsk wniesie uwagi do projektu ww uchwały, ale każdy głos ma znaczenie.
 
🍀 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀

informacja srow www

Podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 lipca 2021r. dotyczące przyjmowania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem dnia 10.07.2021r.  niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - grad. Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska oraz wniosek o oszacowanie strat, który poszkodowani rolnicy mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku do dnia 30 lipca 2021r. Więcej informacji pod numerem tel.(23) 69-33-077, lub pod adresem e-mail: .

 

informacja srow www

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze", uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.
 
Program „Czyste Powietrze" w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://portal.wfosigw.pl/ciezka-przez-wfoigw.
Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze"
 
Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze" będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
 
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od 1 lipca w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
 
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
 
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, została już uruchomiona. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie https://portal.wfosigw.pl/ciezka-przez-banki.
 
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich