krusjpg

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 24 stycznia do 28 lutego 2022 r. wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

  • ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów (Placówka pozostaje otwarta). Na Sali może przebywać tylu interesantów ile jest czynnych okienek informacyjnych – zasada 1 interesant – 1 okienko.
  • Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu można pozostawić w wyznaczonym miejscu – wrzutnia na dokumenty. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej). Kontakt telefoniczny do pracowników:
  • sprawy ubezpieczenia społecznego: 23 691 94 11 , 23 691 94 12
  • sprawy świadczeniowe: 23 691 94 14 , 23 691 94 19
  • wypadki: 23 691 94 15
  • kierownik PT: 23 691 94 10
  • Adres e-mail PT):

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.   www.krus.gov.pl

Dyrektor Oddziału Warszawskiego

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

 Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru choinek.
 
Odbiór choinek od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych z miejsc gromadzenia odpadów 
 
Mieszkańcy budynków indywidualnych, nie uwzględnionych w harmonogramie,  albo zagospodarują choinki we własnym zakresie, albo dostarczą własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul. Płońska 43.
Punkt czynny jest każdego dnia, oprócz poniedziałków w godz. 7:00 - 15:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00.
 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

wazna informacjaAzbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

‼‼ Od 1 lutego br. rusza nabór wniosków na dodaje celowe ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.
 
‼ Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXVII/266/21 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku będzie prowadzony nabór wniosków.
 
Link do uchwały oraz Regulaminu naboru – prosimy dokładnie przeczytać ‼
 
‼ Zgodnie z ww. uchwałą kolejność udzielenia dotacji jest zgodna z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy czym w przypadku wniosków uzupełnionych zgodnie z wezwaniem, datą decydującą o kolejności udzielenia dotacji jest data wpływu wniosku do urzędu
(a nie data jego uzupełnienia).
 
‼ Prosimy dobrze przemyśleć złożenie wniosku, gdyż np. podłączenie posesji do sieci gazowej wymaga dokumentacji, stosownych zezwoleń, nakładów finansowych i nie jest możliwe do szybkiego zrealizowania.
 
‼ W 2021 roku mieliśmy z różnych przyczyn (w tym finansowych również), aż 27 rezygnacji ‼ Wzięliśmy kolejne wnioski , ale czasami czas wymiany pozostawał bardzo krótki i bywało, że kolejny wnioskodawca również rezygnował.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie poniesione koszty zakupu urządzenia i jego montażu ‼
Zakup urządzenia może być zrealizowany dopiero po podpisaniu umowy z gminą.
 
🟢 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- osobiście - w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3,
(w godzinach: poniedziałki w godz. 8-17, wtorek, środa, czwartek 8-16, piątek 8-15)
- telefonicznie - 23 69 33 077, 23 69 33 108,
- e-mail:
Wniosek do pobrania: w wersji papierowej w punkcie podawczym (parter budynku) lub w wersji elektronicznej ‼kliknij tutaj‼
(prosimy pamiętać o załącznikach do wniosku)‼
 
🍀Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀

informacja srow www

‼ Nowe stawki opłat za odbiór odpadów obowiązujące od 01 stycznia 2022 r. – zmiana nie wymaga złożenia nowej deklaracji‼
 
Wszyscy mieszkańcy zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2022 roku
‼ Od stycznia 2022 roku opłata dla gospodarstw domowych wynosi 35 zł od osoby
.
‼ Roczna opłata ryczałtowa dla dziełek rekreacyjno - wypoczynkowych wynosi 191, 90 zł .
 
‼ Dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za worek 120 l wynosi – 24,94 zł , za worek 240 l- 49,88 zł. ( w tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu).
Mieszkańcy mogą pomniejszyć sobie należną opłatę o 15 % ‼ , w przypadku zagospodarowywania odpadów BIO we własnym zakresie - nie możemy wtedy wystawiać ani pojemników ani worków brązowych i takie zobowiązanie musi widnieć w złożonej deklaracji.
‼ Ulga ta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być zastosowana wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
W przypadku zagospodarowywania odpadów bio we własnym zakresie, wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% (np. rodzina 4 osobowa – 35 zł od osoby x 4 to daje wynik 140 złote, ale minus 15% od tej kwoty, daje nam kwotę 119,00 zł., co daje nam miesięcznie 21 zł oszczędności, a rocznie 252zł.).
 
Poniżej obliczenia dla różnej ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości:
📌1 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 35 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 29,75 zł.
📌2 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 70 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 59,50 zł.
📌3 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 105 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 89,25 zł.
📌4 osobowe gospodarstwo –opłata bez zniżki 140 zł -pomniejszona o 15% do zapłaty – 119,00 zł.
📌5 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 175 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 148,75 zł.
📌6 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 210zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 178,50 zł.
📌7 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 245 z –pomniejszona o 15% do zapłaty – 208,25 zł.
📌8 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 280 zł–pomniejszona o 15% do zapłat – 238,00 zł.
📌9 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 315 zł –pomniejszona o 15% do zapłaty–267,75 zł.
📌10 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 350 zł–pomniejszona o 15% do zapłaty– 297,50zł.
 
W przypadku braku segregacji, pouczymy jak prawidłowo segregować, a jeżeli nadal nie będzie prowadzona prawidłowa segregacja z urzędu wydamy decyzję naliczająca czterokrotność opłaty, czyli 140 złotych od osoby ‼‼
 
 
‼‼ Przypominamy, że w tych niższych opłatach mieszczą się odbiory odpadów podlegających segregacji, ale również odbiór odpadów tzw. RESZTKOWYCH czyli odpadów, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu.