cornfield 4240209 640Burmistrz Nasielska informuje, że termin składania wniosków o pomoc suszową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został przedłużony do dnia 29.11.2019 roku.

informacja1OGŁOSZENIE


Burmistrz Nasielska informuje, że zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.

bench 560435 640Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 listopada 2019 r., znak: ŚROW.6220.16.2019.IB.22, w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja instalacja elektrowni fotowoltaicznej „PNIEWO” o mocy do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na działce 65, 66 oraz 67 obręb Pniewo.

informacja1Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych: „Mokrzyce 1” oraz „Mokrzyce 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 27 obręb Mokrzyce Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie. (link BIP: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2336).