informacja srow www

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie polowania zbiorowego (Wojskowe Koło Łowieckie nr 104).

 

 

informacja srow www

Informujemy, że ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 20 października i potrwa do 30 listopada 2021 r.

O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:

  • grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
  • organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www

Informujemy o planowanych polowaniach zbiorowych, które częściowo odbywać się będą na terenie Naszej Gminy.

 

 

  1. Kalendarz Polowań Zbiorowych WKŁ "Dziczy Jar";
  2. Kalendarz Polowań Zbiorowych KŁ nr 222 "Dzik"
  3. Kalendarz Polowań Zbiorowych WKŁ nr 104 "Zieleń"
Maestro1Na prośbę właściciela psa udostępniamy informację:
 
 
W dniu wczorajszym zaginął mój piesek, Chiński Grzywacz tzw. "powderpuff", czyli pokryty sierścią (nie mylić z łyskami). Piesek zaginął pod Krajęczynem, wsi obok Nowego Miasta pod Płońskiem.

informacja srow www Informujemy o planowanych polowaniach zbiorowych, które częściowo odbywać się będą na terenie Naszej Gminy.

 

więcej informacji: