informacja srow www

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie "Dzik" obwód nr 231).

 

 

180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

Przypominamy o obowiązku złożenia "Planu bezpieczeństwa biologicznego" dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Ostateczny termin upływa 30.11.2021 r.

Od 21 kwietnia 2021 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje unijne rozporządzenie (2021/605), które ustanawia szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki te mają być stosowane przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami.

W pierwszej kolejności ma być wdrożony tzw. "Plan bezpieczeństwa biologicznego", który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii. Plan ten zawiera znane już wymagania jak m.in. konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich - jak i nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza, oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego i część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

Rolnicy muszą samodzielnie przygotować taki dokument w odniesieniu do sytuacji w swoim gospodarstwie.  Wytyczne do  wdrażania wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 można znaleźć na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 .

Porad z zakresu Planu Bezpieczeństwa Biologicznego udzielają doradcy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Płońsk w Biurze ODR w Nasielsku                                  

telefon do kontaktu: 609 737 172 lub 785 876 749.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www

Poniżej zamieszczamy Komunikat dotyczący jesiennej akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które będzie przeprowadzane od 15  do 30 listopada 2021r . Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

 

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:

informacja srow www

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie "Brzeziny").

 

 

informacja srow www Podajemy do publicznej wiadomości komunikat Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022 :