informacjaW dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

logo odpady

 

Zmiany w gospodarce odpadami w 2020 roku

Od nowego 2020 roku zmianie ulega częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych - tylko z nieruchomości jednorodzinnych.

kot

Zimne dni i noce sprawiają, że bezdomne zwierzęta szukają miejsca, aby się ogrzać. Tak trafiają właśnie pod maski samochodów. Apelujemy, by przed ruszeniem w drogę upewnić się, czy żadne zwierzątko nie ukryło się w naszym aucie. Można to zrobić stukając w koło lub maskę, dając mu szansę na ucieczkę oraz nasłuchując miałczenia.

Pamiętajmy również, że koty wolno żyjące, zdziczałe są elementem ekosystemu miejskiego. Bez nich nie poradzilibyśmy sobie z gryzoniami. Każdy człowiek może pomóc i otworzyć okienko piwniczne.

Nie bądź obojętny, stuknij w koło !!!

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami w miejscowości Nasielsk”.

informacja1Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pn. „„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych: „Mokrzyce 1” oraz „Mokrzyce 2” o mocy wytwórczej do 1 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 27 obręb Mokrzyce Dworskie.