petals g90428c05a 640W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Nasielsku ul. Ogrodowa, ul. Jaworowa, ul. Cisowa, ul. Sosnowa, ul. Sadowa, ul. Gajowa, ul. Grabowa, ul. Leśna, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 rok, poz. 888 ze zm.) podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej.

22 KWIETNIA wiatowy dzie ziemiPrzypominamy, że od dziś tj. 13 kwietnia do 25 kwietnia br. trwa akcja sprzątania pn. NASZ CZYSTY NASIELSK.
Na nasz apel odpowiedziało już sołectwo Chlebiotki, co przedstawiają załączone zdjęcia.

Wzor tablicy dla gminnych punktow info promo programu Czyste Powietrze pion 2 5

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rozliczenia wniosku "Czyste Powietrze" - wniosek o płatność w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

Wzor tablicy dla gminnych punktow info promo programu Czyste Powietrze pion 2 5Przypominamy Państwu, że w Urzędzie Miejskim w Nasielsku utworzony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
W punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku i mikroinstalację fotowoltaiczną.

 

Jak segregowa UA

 

 

 

 

ЯК РOЗДІЛЯТИ ВІДХOДИ

ПEКЛАД ПPABИЛ YKPAÏHCЬKOЮ MOBOЮ