pgnSzanowni Mieszkańcy,
Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk”. Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie poprzez wypełnienie ankiety.

friends 1149841 640Gmina Nasielsk ponosiła następujące koszty w poszczególnych latach na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi 🐶🐱 w tym: na kastrację, sterylizację umieszczenie w schronisku, odłowienie, pomoc weterynaryjną zwierzętom rannym w wypadkach komunikacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach leczenie:


cornfield 4240209 640Burmistrz Nasielska informuje, że termin składania wniosków o pomoc suszową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został przedłużony do dnia 29.11.2019 roku.

informacja1OGŁOSZENIE


Burmistrz Nasielska informuje, że zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.

bench 560435 640Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.