76183348 1273738189481692 4303729626284294144 n Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych na miesiące Luty i Marzec 2020r.

 

informacja1Publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr. ewid. 26 w miejscowości Mazewo Dworskie A, gmina Nasielsk.

76183348 1273738189481692 4303729626284294144 n Poniżej publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z  dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie planowanych polowań sanitarnych.

 

 

 

  1. Wojskowe Koło Łowieckie nr 104.

W związkopalnieku z licznymi postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego
w Warszawie, związanymi z ustaleniem opłaty podwyższonej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, udostępniamy informację prawną w tym zakresie.

 

  Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

  1. Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.
  2. Zawiadomienie o zamiarze podjecia wydobywania (piasku, żwiru) z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osób fizycznych.

informacjaNowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie 6 września 2019 roku na każdego właściciela nieruchomości, zarówno zamieszkałej, niezamieszkałej oraz letniskowej, nałożyła obowiązek segregowania odpadów.