W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2017 r. dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem HPAI.

 

pdfInterpretacja przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. dotyczące HPAI.

Burmistrz Nasielska pod koniec kwietnia br. zamierza ogłosić trzy konkursy na „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”, „Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk” oraz „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach oraz przygotowywaniu aranżacji swoich posesji czy balkonów.

W ocenie ważne będą min. takie kryteria jak:

  • gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),
  • gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków,przydomowe oczyszczalnie ścieków)
  • zieleń i mała architektura.

Do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe.

KONKURS EKO

ekopunkt

 

Informujemy, że w dniu 6 maja br. podczas obchodów Dni Nasielska Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje EKO PUNKT.

W Eko Punkcie organizowane będą konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży,  zbiórka baterii, przeterminowanych leków, niesprawnych  termometrów, oraz plastikowych korków z butelek po napojach. Za udział w  konkursach oraz za przyniesienie większej ilości ww.  eko odpadów ufundowane będą upominki w postaci gadżetów oraz sadzonek drzew,  kwiatów i ziół. Sadzonki drzew w ilości kilkuset sztuk ufunduje Nadleśnictwo Płońsk, które w tym dniu będzie miało również swoje stoisko. Sadzonki kwiatów i ziół ufundują nasielscy producenci ogrodniczy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Dni Nasielska oraz do odwiedzenia naszego namiotu.

 

logo srow

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI


Dzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.


Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na  poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć  można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Jak corocznie z okazji Dnia Ziemi zapraszamy uczniów szkół, przedszkoli, jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy (sołectwa, stowarzyszenia  i instytucje), do wzięcia udziału w akcji NASZ CZYSTY NASIELSK i do uporządkowania swojego otoczenia i miejsc publicznych. W 2017 roku akcję sprzątania prowadzimy od dnia 10 kwietnia do dnia 22 kwietnia. Wszystkim, którzy zadeklarują chęć udziału w akcji zapewniamy worki, rękawice oraz odbiór zgromadzonych odpadów.

Zdajemy sobie sprawę, że o czystość należy dbać każdego dnia, a nie sprzątać raz w roku, ale może jeśli wspólnie posprzątamy, to później wspólnie będziemy też dbać o nasz mały nasielski kawałek Ziemi.

Zgłoszenia przyjmujemy w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich osobiście (Wydział ŚROW II piętro, pokój 206 i 201), telefonicznie: 23/69-33-101, 23/69-33 077 lub mailowo: (należy podać teren sprzątania, liczbę uczestników oraz uzgodnić ilość worków i miejsce gromadzenia zebranych odpadów).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Burmistrz Nasielska informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z tym zdjęty zostaje zakaz handlu drobiem na targowiskach w Nasielsku. Hodowców drobiu prosimy o zapoznanie się z zakazami i nakazami zawartymi w poniżej zamieszczonym rozporządzeniu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 23 69 33 077, e-mail: lub osobiście: II p. pokój 201.

 

pdfRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków