Informujemy, że barszcze kaukaskie tj. barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego, są to rośliny bardzo niebezpieczne, gdyż zawierają parzące substancje!  W latach 50. ub. wieku rośliny zostały wprowadzone do uprawy jako rośliny pastewne w krajach bloku wschodniego. Naukowcy liczyli, że gigantyczny krzew będzie wydajną paszą dla zwierząt hodowlanych. Szybko okazało się, że barszcz nazywany „zemstą Stalina” powoduje poważne poparzenia. Sok kaukaskich barszczy zawiera związki chemiczne (psoraleny), które pod wpływem  promieniowania słonecznego (UVA) może powodować zmiany skórne przypominające oparzenia (wysypki, zaczerwienienia, opuchlizna, owrzodzenia itp.), a także obrażenia układu oddechowego, oczu, a nawet wstrząs anafilaktyczny.  Należy unikać kontaktu z ta rośliną, a jeśli nie ma innej drogi - chronić skórę (założyć strój syntetyczny, okulary, rękawice). Gdyby mimo środków ostrożności doszło do kontaktu ze złośliwym barszczem, trzeba szybko przemyć skórę wodą i mydłem i przez co najmniej dwie doby unikać słońca.  Usunięcie roślin rosnących na prywatnych posesjach spoczywa na właścicielu nieruchomości. Rośliny należy usuwać w odpowiednim ubiorze ochronnym przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej i zachowaniu należytej uwagi. Barszcze kaukaskie często mylone są z zupełnie niegroźnymi, a podobnymi roślinami.

Osoby, które nigdy nie widziały kaukaskich barszczy często mylą je z innymi roślinami, takimi jak: łopian - Arctium L., podbiał pospolity – Tussilago farfara, arcydzięgiel litwor Angelica archangelica, dzięgiel leśny Angelica sylvestris, czy też rodzimym barszczem zwyczajnym Heracleum sphondylium.

Więcej informacji na temat barszczu Sosnowskiego na stronie: http://barszcz.edu.pl/

pdf  Broszura - Barszcz Sosnowskiego
 pdf  Ulotka - Barszcz Sosnowskiego

Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego:

http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/29914/Wytyczne_dotyczace_zwalczania_barszczu_Sosnowskiego_Heracleum_sosnowskyi_i_barszczu_Mantegazziego_Heracleum_mantegazzianum_na_terenie_Polski.pdf

W związku z odwołaniami jakie wpływają do tut. organu od decyzji Burmistrza Nasielska w sprawie ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w przypadku, gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tychże nieruchomości nie zostanie złożona bądź deklaracja będzie złożona niezgodnie z wymogami uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informujemy, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie utrzymuje w mocy decyzje Burmistrza Nasielska. 


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nasielsku informuje, że odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak: sznurki i siatki od bel, folie od bel i innych sianokiszonek, worki i inne opakowania po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin, opony ciągnikowe i z  innych sprzętów rolniczych nie są zaliczane do odpadów komunalnych, a co za tym idzie nie będą odbierane zarówno z odpadami zmieszanymi jak i selektywnie zbieranymi. Pragniemy poinformować, że jakakolwiek ilość tego rodzaju odpadów w pojemnikach lub workach skutkowała będzie brakiem odbioru odpadów  do czasu usunięcia odpadów rolniczych.

Wszystkie wymienione powyżej odpady powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia http://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/565-odpady-problematyczne.


Prosimy również aby w pełni wykorzystywać przestrzeń worków do segregacji odpadów  i  przekazywać je po wypełnieniu minimum 80% pojemności. Butelki plastikowe należy zgniatać, a korki odkręcać (korki plastikowe można pozostawiać np. w siedzibie urzędu (pojemnik przy drzwiach wejściowych.


4 lipca 2017 roku w siedzibie MODR w Warszawie odbyło się posiedzenie komisji konkursu „AGROLIGA 2017”. W wyniku dyskusji podsumowującej lustrację gospodarstw i firm, oraz przeprowadzonego głosowania, w kategorii „Rolnik”: mistrzami województwa mazowieckiego zostali Państwo:

HANNA I KRZYSZTOF KOWALSCY – którzy prowadzą wielokierunkowe gospodarstwo rolne w Winnikach – produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym rasy złotnicka biała oraz produkcja roślinna – m.in. tłoczenie innowacyjną metodą oleju lnianego oraz prowadzenie działalności zagrody edukacyjnej – gmina Nasielsk, Winniki, powiat nowodworski.


Burmistrz Nasielska składa serdeczne gratulacje i życzy dalszych sukcesów.

W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Nowodworskiego ogniska choroby Zgnilca Amerykańskiego Pszczół przekazujemy Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów nowodworskiego, płońskiego i sochaczewskiego. Choroba nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

 

pdfRozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r.