informacja srow www

Szanowni Państwo, w ramach wnoszonych przez Państwa opłat za odbiór odpadów, gmina zorganizowała punkty odbioru odpadów specyficznych oraz ponosi koszty utylizacji tych odpadów.
W 2021 roku odebraliśmy łącznie ponad czterysta kilogramów przeterminowanych leków i odpadów medycznych oraz prawie 300 kilogramów baterii!!
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki można przekazać w Punkcie Segregacji i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul. Płońska 43 – baza ZGKiM – brama od ul. Płońskiej – czynny: wtorek- sobota godz. 7.00- 15.00.
  • przeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina prowadzi zbiórkę tych odpadów. Można pozostawić je w specjalistycznych pojemnikach w aptekach na terenie Gminy Nasielsk: Apteka ,,Arnica”, ul. Rynek 21 Nasielsk; Apteka ,,Rodzinna”, ul. Płońska 4A, Nasielsk; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku, ul. Sportowa 2; Punkt Lekarski, ul. Sportowa 5, Cieksyn; Przychodnia, ul. Sikorskiego 1, Stare Pieścirogi; Apteka MAXIPHARM S.C. P.MARKOWSKI, R. ZDANOWSKI, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

  • zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż, gdy kupujemy nowy.
    Zbiórka baterii prowadzona jest również w szkołach, przedszkolach, Nasielskim Ośrodku Kultury, ZGKIM, w Urzędzie Miejskim – przy drzwiach wejściowych ustawiony jest pojemnik.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

informacja srow www 2

Miło nam Państwa poinformować, że rok 2022 jest kolejnym rokiem, w którym  odebraliśmy odpady z produkcji rolniczej od rolników Gminy Nasielsk.

Drugi rok z rzędu udało się nam pozyskać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

W bieżącym roku odebraliśmy ponad 40 ton, a w roku ubiegłym ponad 25 ton odpadów.

Dziękujemy wszystkim rolnikom za rzetelne przygotowanie odpadów do zbiórki i tym samym osiągniecie takiego wyniku.

                                                                                  Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

informacja srow www

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

Należy także pamiętać, że o taką pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc.  – po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 KWIETNIA wiatowy dzie ziemiJak corocznie z okazji 🌳Międzynarodowego Dnia Ziemi🌳 od 13 do 25 kwietnia br. trwała akcja NASZ CZYSTY NASIELSK, w którym to sołectwa, szkoły, przedszkola, instytucje porządkowały swoje otoczenie i miejsca publiczne.

smoke g361f2fba5 640Szanowni Mieszkańcy,


Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw.