Wszystkich chętnych zapraszamy na "Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Ziemi Przasnyskiej", które odbędą się w niedzielę 27 sierpnia na lotnisku w Sierakowie k. Przasnysza.

dożynki

W załączeniu publikujemy list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adam Sekścińskiego do rolników z życzeniami z okazji Święta Plonów.

 

pdf  List - Święto Plonów

W załączeniu publikujemy list Prezesa Kasy Roliczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adam Sekścińskiego do rolników dot. możliwości uzyskania pomocy w związku z poniesionymi przez rolników stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 roku.

list do rolnikow

 

 

Konkursy ekologiczne organizowane w roku bieżącym tj. konkursy na: "Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk", "Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk" oraz "Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk" miały na celu m.in.: propagowanie działań ekologicznych, uwrażliwianie na dbałość o środowisko naturalne oraz inspirowanie aktywności mieszkańców Gminy Nasielsk w zakresie dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania.

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w  dniu 30 stycznia 2017 r. Gmina Nasielsk wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania pn. „Remont miejsca upamiętnienia „Żołnierzy Niezłomnych” w Popowie Borowym” w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. W dniu 31 lipca 2017 r. podpisano umowę na w/w zadanie i otrzymano dotację w wysokości 10 500,00 zł.

tablica