Poniżej zamieszczamy apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce dotyczący

zabezpieczenia psów i kotów w noc sylwestrową oraz plakat.

 

pdf  Apel do właścicieli zwierząt 
pdf  Plakat

 W załączeniu przekazujemy opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii ulotkę, dotyczącą postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

pdf  ASF ulotka informacyjna

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2017r. oraz zmieniające je Rozporządzenie nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszarów powiatów warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego.

 

 pdf  Rozporządzenie Nr 20
 pdf  Rozporządzenie Nr 22

Poniżej zamieszczamy informację na temat Afrykańskiego Pomoru Świń.

 

pdf  Informacja ASF

Burmistrz Nasielska informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie opracowania „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016r.”. Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2016 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska.

Raport ten podobnie jak inne publikacje jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.wios.warszawa.pl