W XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku wśród zwycięzców znaleźli się Hanna i Krzysztof Kowalscy z Winnik. Odebrali oni nagrodę dla najlepszego gospodarstwa rodzinnego. Podczas uroczystości finaliści konkursu uhonorowani zostali tytułem Rolnik Farmer Roku 2018 oraz otrzymali statuetki w postaci złotych jabłek.

Gala finałowa konkursu odbyła się w sobotę, 2 lutego b r., w hotelu The Westin w Warszawie. A zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczali m.in. Krzysztof Jurgiel minister rolnictwa, Witold Strobel dyrektor generalny Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Krzysztof Łapiński sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Konkurs ogłoszony został na początku 2017 roku. Do końca czerwca wpłynęło ponad 300 zgłoszeń kandydatów, z których po przeanalizowaniu nadesłanych materiałów kapituła konkursu wyłoniła 28 finalistów. Następnie każdego z finalistów odwiedziła komisja konkursowa, w skład której wchodzili m.in.: przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski klub Rolnik – Farmer Roku”, uniwersytetów przyrodniczych, ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych. Wizytacje zakończone zostały we wrześniu ubiegłego roku, a podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach była efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane były osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania. Zwracano także uwagę na aktywność, pomysłowość, przedsiębiorczość rolników.

Spośród 28 finalistów wyłoniono 10 zwycięzców w poszczególnych kategoriach: gospodarstwa rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa rolne i grupy producenckie, ale wyniki konkursu ogłoszono dopiero podczas gali finałowej.

Przypomnijmy, że państwo Hanna i Krzysztof Kowalscy wraz z córkami prowadzą 103 ha gospodarstwo o zróżnicowanej działalności. Przede wszystkim kultywowana jest w nim tradycja tłoczenia oleju na zimno i hodowla trzody chlewnej. Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – prowadzone są w nim pokazy, szkolenia, zajęcia dla dzieci, seniorów i praktyki dla studentów. Gospodarstwo jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Są oni przykładem imponującego rozwoju oraz bardzo dobrych osiągnięć produkcyjnych. Do konkursu Rolnik – Farmer Roku zostali zgłoszeni przez Mazowiecki OR ARiMR w Warszawie. Gratulujemy!

(i.), za:www.agropolska.pl

 

rolnik farmer roku 2018 61koSClqujlWONq7eGZqs

rolnik farmer roku 2018 55koSClqujlWONq7eGZqs

rolnik farmer roku 2018 41koSClqujlWONq7eGZqs

foto 3

źródło: Życie Nasielska

Informujemy, że pod adresem www.wios.warszawa.pl zostało zamieszczone opracowanie dotyczące jakości wód, jako uzupełnienie raportu "Stanu środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r."

http://wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

W imieniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagielońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10:00.

W toku spotkania przedstawione zostaną szczegóły prac związanych z opracowaniem projektu ww. uchwały.

 

pdf  Obwieszczenie

Poniżej zamieszczamy Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

pdf   Ostrzeżenie 1 stopnia
Z powodu awarii śmieciarki nie została zrealizowana trasa Nasielsk 5 segregowane. Są to takie miejscowości jak: Toruń Dworski/Włościański, Miękoszyn, Zaborze, Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce Dworskie/Włościańskie.
 
W dniu jutrzejszym trasa będzie realizowana.
 
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.