ARiMR

Burmistrz Nasielska informuje, że oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można składać w terminie od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego. Oświadczenie można złożyć także poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).: epuap.gov.pl/wps/portal w przypadku, gdy rolnik posiada Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i wypełnić wniosek przez Internet, do czego zachęcamy!!

Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy:

 • w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenienie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
 • w 2019 r. nie ubiegali się o przyznanie:
  • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
  • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
 • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 roku,
 • chcą ubiegać się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku.

Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia:

 1. Wzór Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019

informacja1Przedstawiamy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy. Szczegóły poniżej:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056101.pdf

warzywa i owoce

Szanowni Państwo

Gmina Nasielsk jest gminą typowo rolniczą i duża część naszego społeczeństwa sprzedawała swoje produkty rolne na targowiskach.

Wiemy, że sprzedający korzystaliście nie tylko z targowisk nasielskich, ale również w innych miastach i gminach.

Kontaktowaliśmy się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Dworze Mazowieckim i nie widzi on możliwości otwarcia naszych targowisk i spełnienia bardzo rygorystycznych wymogów sanitarnych obowiązujących w obecnej chwili.

Chcielibyśmy pomóc zarówno rolnikom oferującym do sprzedaży produkty ze swoich gospodarstw, ale i wszystkim, którzy chcą wspomóc lokalną społeczność i nabyć towar świeży z pierwszej ręki, a także ekologiczny, gdyż w Gminie Nasielsk nie występują grunty zdegradowane np. metalami ciężkimi i z produkcji bez ekspansywnego nawożenia.

Myślimy, że każda ze stron będzie zadowolona. Poniżej podajemy dane kontaktowe i oferowane produkty rolników i przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć sprzedaży bezpośredniej ze swoich gospodarstw.

Lista ta jest otwarta i każdego z Państwa kto zechce sprzedać swoje produkty w sprzedaży bezpośredniej zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zostaniecie Państwo w każdej chwili dopisani. Może rozpropagujemy hasło nie tylko zostańmy w domu, co obecnie jest jednym z priorytetowych haseł, ale może i BĄDZMY SOBIE ŻYCZLIWI.

KONTAKT do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich; /23/ 69 33 077, /23/ 69 33 108

Mail:                                                           

Życzymy dużo zdrowia i przypominamy zarówno sprzedającym jak i kupującym o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Lista Rolników oferujących sprzedaż bezpośrednią.

76183348 1273738189481692 4303729626284294144 n Burmistrz Nasielska udostępnia komunikat dotyczący pracy Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 

ARiMR Burmistrz Nasielska udostępnia komunikat dotyczący pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 1. Komunikat dotyczący pracy ARiMR