informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 września 2018 r., znak: ŚROW.6220.25.2018.IB.10, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

plakat zakaz palenia1Informujemy, że od 1 lipca br. wszedł w życie zakaz spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej.

czyste powietrzeW dniu 19.09.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku odbyło się spotkanie organizowane przez Gminę Nasielsk w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska w ramach Programu priorytetowego "Czyste powietrze".

czyste powietrzeUprzejmie informujemy, że w dniu 19.09.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

sprzątanie świata 2018 W terminie 21-22-23 września odbędzie się jubileuszowa 25 edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018”. Tegoroczne hasło akcji brzmi: „Akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej!
Akcję „Sprzątanie świata – Polska” można potraktować jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów, czy też dobrą okazję do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
     W sprawach akcji "Sprzątania Świata" można kontaktować się z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich  (tel. 23/ 69-33-101). Zapraszamy chętnych do udziału, kampania skierowana jest do wszystkich – dzieci, dorosłych oraz seniorów. Jak zawsze zapraszamy do udziału w akcji szkoły, sołectwa, stowarzyszenia oraz wszystkich, którym na sercu leży środowisko naturalne. Przystępującym do akcji zapewniamy rękawiczki, worki na odpady (do odbioru w pok. 206, II piętro)  oraz  odbiór zgromadzonych odpadów. Przy okazji przypominamy zasady segregacji.
                                                               

Wydział  Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

informacja: http://www.naszaziemia.pl/programy/ssp/edycja-2018/