W załączeniu publikujemy list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adam Sekścińskiego do rolników z życzeniami z okazji Święta Plonów.

 

pdf  List - Święto Plonów