smoke g361f2fba5 640Szanowni Mieszkańcy,


Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw.


Jakie zmiany wprowadza powyższa uchwała dotyczące mieszkańców miasta i gminy Nasielsk ?

Uchwała wprowadza ZAKAZ stosowania w instalacjach (m.in. piece, kominki i kotły, w tym kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

‼️od 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, NOWODWORSKIEGO, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

Wyjątki na obszarach gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, NOWODWORSKIEGO, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego:

  1. instalacje spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, których eksploatację rozpoczęto do dnia 1 czerwca 2022 r. – użytkowanie do czasu ustania ich żywotności,
  2. instalacje spełniające wymagania określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto do dnia 10 listopada 2017 r. – użytkowanie do czasu ustania ich żywotności.

Dodane zakazy:

  1. wprowadzono zakaz opalania paliwami stałymi w nowo budowanych budynkach, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja,
  2. w powyższym przypadku, brak możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej musi zostać potwierdzony dokumentem wydanym przez operatora sieci lub oświadczeniem projektanta dotyczącym możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy Prawo energetyczne, dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm. 1))”.

Zważając na powyższe zmiany wprowadzone zmianą uchwały antysmogowej nie należy zapominać, że nadal obowiązują nas zapisy Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

  1. od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na paliwo stałe nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
  2. od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na paliwo stałe klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 🌳

foto - źródło www.pixabay.com