W XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik – Farmer Roku wśród zwycięzców znaleźli się Hanna i Krzysztof Kowalscy z Winnik. Odebrali oni nagrodę dla najlepszego gospodarstwa rodzinnego. Podczas uroczystości finaliści konkursu uhonorowani zostali tytułem Rolnik Farmer Roku 2018 oraz otrzymali statuetki w postaci złotych jabłek.

Gala finałowa konkursu odbyła się w sobotę, 2 lutego b r., w hotelu The Westin w Warszawie. A zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczali m.in. Krzysztof Jurgiel minister rolnictwa, Witold Strobel dyrektor generalny Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Krzysztof Łapiński sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Konkurs ogłoszony został na początku 2017 roku. Do końca czerwca wpłynęło ponad 300 zgłoszeń kandydatów, z których po przeanalizowaniu nadesłanych materiałów kapituła konkursu wyłoniła 28 finalistów. Następnie każdego z finalistów odwiedziła komisja konkursowa, w skład której wchodzili m.in.: przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski klub Rolnik – Farmer Roku”, uniwersytetów przyrodniczych, ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych. Wizytacje zakończone zostały we wrześniu ubiegłego roku, a podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach była efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane były osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania. Zwracano także uwagę na aktywność, pomysłowość, przedsiębiorczość rolników.

Spośród 28 finalistów wyłoniono 10 zwycięzców w poszczególnych kategoriach: gospodarstwa rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa rolne i grupy producenckie, ale wyniki konkursu ogłoszono dopiero podczas gali finałowej.

Przypomnijmy, że państwo Hanna i Krzysztof Kowalscy wraz z córkami prowadzą 103 ha gospodarstwo o zróżnicowanej działalności. Przede wszystkim kultywowana jest w nim tradycja tłoczenia oleju na zimno i hodowla trzody chlewnej. Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – prowadzone są w nim pokazy, szkolenia, zajęcia dla dzieci, seniorów i praktyki dla studentów. Gospodarstwo jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Są oni przykładem imponującego rozwoju oraz bardzo dobrych osiągnięć produkcyjnych. Do konkursu Rolnik – Farmer Roku zostali zgłoszeni przez Mazowiecki OR ARiMR w Warszawie. Gratulujemy!

(i.), za:www.agropolska.pl

 

rolnik farmer roku 2018 61koSClqujlWONq7eGZqs

rolnik farmer roku 2018 55koSClqujlWONq7eGZqs

rolnik farmer roku 2018 41koSClqujlWONq7eGZqs

foto 3

źródło: Życie Nasielska