Zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jaki jest nasz stosunek do zwierząt doskonale wiedzą pracownicy Wydziału Środowiska, gdzie trafiają informacje o porzuconych zwierzętach. A kontrole w schronisku pokazują, że zwierzęta, które tak bezgranicznie kochają swoich właścicieli,  nie zasługują na umieszczanie ich w nawet najlepszych schroniskach.

Zima to szczególnie trudny czas dla wszystkich zwierząt i winniśmy im w tym okresie szczególną opiekę.

Dlatego apelujemy:

- sprawdź stan budy czy jest  odpowiednio ocieplona - wyściel ją słomą lub kocem,

- zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się wybiegać, (ale nie luzem poza posesją, żeby nie stwarzał

   zagrożenia pogryzieniem), łańcuch nie może mieć mniej niż 5 metrów długości,

- zapewnij zwierzętom ciepłą (nie gorącą) karmę oraz wodę (pilnuj aby nie zamarzła) – to pomoże im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, naruszenie nakazów albo zakazów określających obowiązki ciążące na utrzymującym zwierzę domowe podlega karze aresztu albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, o których mowa wyżej, można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Wystawienie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu jest PRZESTĘPSTWEM, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wobec osoby uznanej za winną popełnienia przestępstwa sąd orzec może również NAWIĄZKĘ do 100 000 zł, na cel związany z ochroną zwierząt.

 

FB IMG 15154003815481247