180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

 Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru choinek.
 
Odbiór choinek od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych z miejsc gromadzenia odpadów 
 
Mieszkańcy budynków indywidualnych, nie uwzględnionych w harmonogramie,  albo zagospodarują choinki we własnym zakresie, albo dostarczą własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul. Płońska 43.
Punkt czynny jest każdego dnia, oprócz poniedziałków w godz. 7:00 - 15:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00.
 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich