Drukuj

Obraz 20190108 112125 1Od dnia 15 stycznia do 1 lutego 2019r. organizujemy poświąteczną zbiórkę choinek. Choinki z nieruchomości indywidualnych można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku ul. Płońska 43.

Choinki z nieruchomości wielolokalowych (spółdzielnie, wspólnoty itp.) można pozostawić przy altanach śmietnikowych.

Przypominamy, że PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 7:00-15:00.