Informujemy, że odbiór choinek od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych w Nasielsku odbędzie się 23 stycznia 2018roku.