20180528 124140Informujemy, że jako rekompensatę za zanieczyszczenie rzeki Nasielnej, kiedy to wczesną wiosną 2018 roku, odcieki z nieczynnego wysypiska w Kosewie, przedostały się do rzeki i ewentualnie poczyniły straty w rybach, Burmistrz Nasielska dwukrotnie zakupił narybek, którym zostały zarybione nasielskie rzeki.

 


Pierwsze zarybianie miało miejsce w dniu 30 maja br. Dokonano zarybienia wód rzeki Wkra oraz jej lewobrzeżnego dopływu – rzeki Nasielna. Tego dnia na odcinkach rzek, leżących na terenie gminy Nasielsk wędkarze zrzeszeni w jednostkach terenowych Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie – w Kole Nasielsk oraz Kole Cieksyn wpuścili 20 tys. sztuk narybku jelca oraz 20 tys. sztuk narybku bolenia. Dodatkowo Okręg PZW w Ciechanowie wpuścił do rzeki Wkry 55 tys. sztuk narybku jazia oraz 30 tys. sztuk narybku świnki. Wpuszczony narybek pochodził od tarlaków z rzeki Wkry, a więc genetycznie odpowiada populacjom zasiedlającym lokalny ekosystem.
Kolejne zarybienie odbyło się w dniu 29 listopada br.,do rzeki wpuszczone zostało 80 kg narybku szczupaka.


Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich