Drukuj

informacja srow www Na prośbę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego udostępniamy informację o szkoleniu dotyczącym dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej PROW  2014-2020, które odbędzie się 28.06.2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej UM w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.