psy łapy 318 39262Informujemy, że dzięki współpracy Burmistrza Nasielska ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zwierząt w Nasielsku oraz innymi podmiotami pomagającymi znaleźć domy tymczasowe i stałe dla bezdomnych zwierząt, w 2017 roku do schroniska trafił tylko jeden pies, który został oddany do adopcji w ciągu 30 dni. W 2018 roku do schroniska nie trafiło jeszcze żadne zwierzę z terenu naszej gminy.

W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2018 roku zawarto zapisy dzięki którym realizowany jest program sterylizacji lub kastracji zwierząt, zarówno bezpańskich przekazywanych do adopcji, oraz właścicielskich. Program ten finansowany jest w całości przez gminę. To dzięki temu udało się wysterylizować i wykastrować 138 zwierząt i skutecznie ograniczyć problem niekontrolowanej reprodukcji zwierząt.

Ponadto w 2018 roku gmina zakupiła kojce z budami i na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku utworzyła punkt tymczasowego przetrzymywania zwierząt, gdzie oczekują one na adopcję, a dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Zwierząt w Nasielsku mają zapewnioną wspaniałą opiekę i szansę na nowy dom.

            Podziękowania należą się również lekarzom weterynarii Panu Adamowi Rosłońskiemu, który zgodnie z zawartą umową wykonuje zabiegi weterynaryjne dla zwierząt oraz Panu Łukaszowi Paczewskiemu, który oprócz wykonywania zabiegów weterynaryjnych zajmuje się również odławianiem bezpańskich zwierząt oraz stara się dla nich, w miarę możliwości, o bezpośrednią adopcję.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich