bezpieczne gospodarstwo Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku poniżej zamieszczamy informację dotyczące organizacji XVIII edycji Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" dla rolników. Zachęcamy do udziału w konkursie.

  1. Informacje dotyczące konkursu.
  2. Regulamin konkursu.