plakat konkursyKontynuując tradycję z ubiegłego roku, w 2018 r. ogłoszona została druga edycja konkursów ekologicznych organizowanych przez Burmistrza Nasielska, na:

 

  1. "Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk",
  2. "Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk",
  3. "Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk".

Konkursy miały na celu m.in.: propagowanie działań ekologicznych, uwrażliwianie na dbałość o środowisko naturalne oraz inspirowanie aktywności mieszkańców Gminy Nasielsk w zakresie dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania.

W roku 2018, w związku z przystąpieniem przez Gminę Nasielsk do drugiej edycji akcji Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom wśród kryteriów oceny zgłoszonych sołectw, posesji czy balkonów brane pod uwagę były działania mieszkańców na rzecz ochrony owadów zapylających, tj:  tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom (klomby, trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody przydomowe, ogródki działkowe, doniczki na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin miododajnych).

Miło nam poinformować, ze Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursów w poszczególnych kategoriach:

 

W konkursie na "Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk"

I miejsce zajęło sołectwo Nowe Pieścirogi

II miejsce zajęło sołectwo Psucin

 

 W konkursie na "Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk"

I miejsce zajęła posesja Państwa Hanny i Ryszarda Frączkowskich

II miejsce zajęła posesja Pana Edwarda Popielarskiego

III miejsce ex aequo zajęły posesje Państwa Ingi i Adama Zawadzkich oraz Państwa Małgorzaty i Pawła Kowalskich

 

W konkursie na "Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk"

I miejsce zajął balkon Pana Krzysztofa Pyrzakowskiego

II miejsce zajął balkon Państwa Moniki i Marcina Osińskich

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy pozostałych do udziału w konkursach w przyszłym roku. O terminie wręczenia nagród poinformujemy Państwa indywidualnie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich