informacja1Informujemy, iż do dnia 5 lipca można składać swoją kandydaturę na członka Rady Powiatowej Mazowieckich Izb Rolniczych. Potrzebne dokumenty w załączniku. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku pok. 201(ll piętro) lub pod numerem telefonu 23 69-33-077.

 

 

pdf  Zasady wyborów
 pdf Zgłoszenie kandydata
 pdf Zgłoszenie kandydata osoby prawnej
 pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
 pdf Oświadczenie kandydata na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej o niekaralności