ikona

Zmiany od 2021 roku w gospodarce odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych
 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi uchwałami w zakresie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy i warunkami określonymi w przetargu na odbiór odpadów w 2021 roku, nieruchomości niezamieszkałe ( zakłady pracy, wszelka działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, gastronoma, sklepy itp.) do końca stycznia zostaną wyposażone w pojemniki na odbiór każdego rodzaju odpadów przez firmę świadczącą odbiór odpadów w Gminie Nasielsk.
Przypominamy, że odbiór dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, a nie dotyczy jakichkolwiek odpadów powstałych w procesie prowadzenia działalności.
"Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych czyli związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi.
Do odpadów komunalnych zalicza się również te pochodzące od innych wytwórców, ale mające charakter i skład podobny do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych".
Wszystkie pojemniki będą wyposażone w chipy, dzięki czemu będziemy wiedzieli jakie frakcje i ile odpadów trafia z każdej nieruchomości niezamieszkałej.
WAŻNE: do opłat nadal stosujemy przeliczniki odpadów na worki 120 litrowe lub 240 litrowe.
ZMIANA STAWEK: za worek o pojemności 120 litrów - koszt od 2021 r. wynosi 18,19 zł.
za worek o pojemności 240 litrów – koszt od 2021 r. wynosi 36,38zł.
Przy braku segregacji stawkę podstawową mnożymy razy cztery tj. 72,76 zł – za 120 litrów i 145,52 zł za 240 litrów.
ZMIANA STAWEK NIE WYMAGA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI – trzeba tylko dokonywać wpłat od stycznia 2021 roku według nowych stawek.
Przypominamy, że wpłaty za odpady obowiązują na podstawie ordynacji podatkowej i na podstawie tych przepisów zaległości nie przedawniają się przez okres 5 lat.
Przedsiębiorca, który nie złożył deklaracji, może być pociągnięty do opłat do 5 lat wstecz. Niestety nie można domniemywać segregacji, a ma ona wynikać z deklaracji złożonej i podpisanej przez właściciela nieruchomości, wobec czego stawki naliczane "z urzędu" wynoszą kwota podstawowa w danym roku razy cztery.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich