180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n W ślad za pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy, że w dzienniku urzędowym Wojewody Mazowieckiego ukazało się Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt min w taki sposób, że obszar zagrożony wścieklizną objął również obszar powiatu nowodworskiego!!!!.


Rozporządzenie wprowadza min:
1. Zakaz organizacji targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem zwierząt wrażliwych na wściekliznę.
2. Nakaz trzymania psów na uwięzi na zamkniętym terenie, a kotów w zamknięciu.
3. Utrzymywania zwierząt na zamkniętych wybiegach.
4. Zakaz polowań z udziałem psów i nagonki.


PRZY OKAZJI PRZYPOMINAMY!!
że szczepienie psów jest obowiązkiem każdego właściciela czworonoga, zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (dz.U. 2020 r., poz.1421) tj.:
1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e ust. 2.
Pamiętajmy więc wszyscy o naszych czworonożnych przyjaciołach, wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zarówno dla zwierząt, które same, bez naszej pomocy nie mają możliwości ochronić się przed nią, jak i dla nas samych ponieważ jest to choroba wirusowa, atakująca również organizm człowieka. W związku z powyższym apelujemy ZASZCZEPCIE PUPILA, TO TYLKO CHWILA !!!


UWAGA! Nie ma obowiązkowego szczepienia kotów, ale dla bezpieczeństwa swojego i zwierzęcia lepiej je wykonać.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich