Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2017 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 31.537,73 zł netto. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 37.103,22 zł netto. Dzięki powyższej dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 48 posesji, w łącznej ilości 142,326 Mg.

 

azbest 2017