informacja srow www

Burmistrz Nasielska informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych. Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym, Urząd Miejski w Nasielsku przyjmuje wnioski w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag).

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk w terminie do 10 lutego 2023 r. Wzór wniosku można pobrać w tutejszym Urzędzie, ze strony internetowej Urzędu (link poniżej) oraz u Sołtysów.

*Formularz wniosku

Osoba do kontaktu: Bartosz Tomczyk, tel. 23 6933077, e-mail:

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nasielsk dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich