arimrPrzypominamy o terminie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 do 15 maja!!!