180013330 1606288506238037 5670660477197058388 n

Ważna informacja dotycząca projektu uchwały antysmogowej - wprowadzenie zakazu stosowania wszelkich paliw stałych‼
 
🔴Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 
🔴Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.
 
🔴Z perspektywy czasu oraz w związku z okolicznościami, które wystąpiły od czasu podjęcia obowiązującej uchwały, jej zapisy w dotychczasowym brzmieniu są zbyt mało efektywne. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o konieczności zmiany uchwały antysmogowej.
 
‼‼ Najważniejszą zmianą planowaną do wprowadzenia od 1 lipca 2030 roku jest zakaz min w powiecie nowodworskim stosowania wszelkich paliw stałych.
 
Termin składania uwag i wniosków do dnia 16 sierpnia br‼‼.
 
Więcej informacji w linku poniżej, w tym formularz składania uwag:
Burmistrz Nasielsk wniesie uwagi do projektu ww uchwały, ale każdy głos ma znaczenie.
 
🍀 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀