22 KWIETNIA wiatowy dzie ziemi🌍🌳ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2022🌳🌍

Światowy Dzień Ziemi w 2022 roku przypada na piątek 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Zainwestuj w Naszą Planetę”. Coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzenia świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Jak corocznie z okazji Dnia Ziemi zapraszamy uczniów szkół, przedszkoli, jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy (sołectwa, stowarzyszenia i instytucje), do wzięcia udziału w akcji NASZ CZYSTY NASIELSK i do uporządkowania swojego otoczenia i miejsc publicznych.


🌍🌳Akcja NASZ CZYSTY NASIELSK będzie trwać w dniach 13-25 kwietnia 2022 r.🌳🌍

Wszystkim, którzy zadeklarują chęć udziału, zapewniamy worki, rękawice oraz odbiór zgromadzonych odpadów.


Zdajemy sobie sprawę, że o czystość należy dbać każdego dnia, a nie sprzątać raz w roku, ale może jeśli wspólnie posprzątamy, to później wspólnie będziemy też dbać o nasz mały Nasielski Kawałek Ziemi.

❗ Zgłoszenia przyjmujemy w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich osobiście (Wydział ŚROW II piętro, pokój 201 i 206), telefonicznie: 23/69-33-077/101 lub mailowo: (należy podać teren sprzątania, liczbę uczestników oraz uzgodnić ilość worków i miejsce gromadzenia zebranych odpadów).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich