180013330 1606288506238037 5670660477197058388 nBurmistrz Nasielska informuje że w 2023 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i pozostają w takiej samej wysokości jak w 2022 roku czyli:
✅Opłata dla gospodarstw domowych wynosi 35 zł od osoby.
✅Roczna opłata ryczałtowa dla dziełek rekreacyjno - wypoczynkowych wynosi 191,90 zł.
✅Dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy) opłata za worek 120 l wynosi – 24,94 zł , za worek 240 l- 49,88 zł (w tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu).Mieszkańcy mogą pomniejszyć sobie należną opłatę o 15 %, w przypadku zagospodarowywania odpadów BIO we własnym zakresie - nie możemy wtedy wystawiać ani pojemników ani worków brązowych i takie zobowiązanie musi widnieć w złożonej deklaracji.
Ulga ta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być zastosowana wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
W przypadku zagospodarowywania odpadów BIO we własnym zakresie, wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% (np. rodzina 4 osobowa – 35 zł od osoby x 4 = 140 zł, ale minus 15% od tej kwoty = 119,00 zł., co daje nam miesięcznie 21 zł oszczędności, a rocznie 252 zł.).
W tabeli zawarto obliczenia opłaty dla różnej ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.
opata stawka
 
W przypadku braku segregacji, pouczymy jak prawidłowo segregować, a jeżeli nadal nie będzie prowadzona prawidłowa segregacja z urzędu wydamy decyzję naliczająca czterokrotność opłaty, czyli 140 złotych od osoby ‼‼
🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳