Drukuj

Dym z komina

Zapraszamy Państwa, na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczące ograniczenia emisji spalin oraz możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę i zakup źródła ciepła.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w godz. 18:00-20:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku, ul. T. Kościuszki 21.


Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W trakcie spotkań będą udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.


Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

fot. http://swierczewo.poznan.pl/aktualnosci/dofinansowanie-na-likwidacje-piecow-na-wegiel/dym-z-komina