Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w  dniu 30 stycznia 2017 r. Gmina Nasielsk wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania pn. „Remont miejsca upamiętnienia „Żołnierzy Niezłomnych” w Popowie Borowym” w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. W dniu 31 lipca 2017 r. podpisano umowę na w/w zadanie i otrzymano dotację w wysokości 10 500,00 zł.

tablica