informacjaNa prośbę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska informujemy o zamieszczeniu na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie opracowania "Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r."

Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujace wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2017 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, jakości wód, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska. Wiarygodna diagnoza stanu środowiska oraz świadomość przyczyn i skutków zmian w nim zachodzących, pozwoli zapobiegać degradacji środowiska oraz podejmować racjonalne działania w celu poprawy lub utrzymania standardów jego jakości.

Raport ten podobnie jak inne publikacje jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.wios.warszawa.pl. Na stronie zamieszczone są również szczegółowe informacje dotyczące monitoringu środowiska.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich