ważna informacjaW związku ze stwierdzeniem na terenie powiatu wysokozjadliwej grypy ptaków (HPA) Burmistrz Nasielska apeluje do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw.

Przypominam, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie z jego zapisami:
Hodowcy powinni:
❎unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
❎myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
❎myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
❎stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
❎zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
Hodowcy nie powinni:
⛔ dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
⛔ karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
⛔ poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

ptasia grypa

🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳