Poniżej zamieszczamy informację Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie skierowaną do przedsiębiorców, którzy zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz.2160) zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji.

pdf  Informacje dot. wpłat na fundusze promocji